Pomoc w uzyskaniu karty pobytu w Małopolsce    

Pomoc w uzyskaniu karty pobytu dla cudzoziemców   

Cudzoziemcze! Tu znalesz pomoc i doradztwo w uzyskaniu karty pobytu.

BazaDoradców.pl - Tu są wszyscy prawnicy!  

Jaka karta pobytu - stała czy czasowa?
Ile kosztuje wydanie karty pobytu?

Obywatele Ukrainy, Białorusi, Turcji czy Chin mogą wjechać do krajów strefy Schengen, w tym Polski. Czas pobytu jednak jest ograniczony do 90 dni. Przepisy określają również cel podróży: może mieć on charakter turystyczny lub biznesowy, nie dopuszcza się jednak podejmowania pracy. By móc dokonać legalizacji pobytu na terenie RP powyżej 90 dni, cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie na pobyt, a wraz z nim – kartę pobytu. Czym jest karta pobytu? Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcowi na podstawie udzielonego pozwolenia na pobyt. Stanowi on potwierdzenie uprawnień obcokrajowca do przebywania na terenie Polski. W połączeniu z ważnym paszportem karta pobytu jest także dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obcokrajowiec z Ukrainy, Białorusi, Turcji czy Chin, posiadający kartę pobytu może wielokrotnie przekraczać granicę Polski bez posiadania wizy. Ma również prawo do podróżowania na teren innych państw należących do strefy Schengen, np. Niemiec.

Kiedy i gdzie należy się starać o kartę pobytu w Krakowie? O legalizację pobytu powinien starać się każdy obywatel Ukrainy, Białorusi, Turcji czy Chin planujący pobyt na terenie RP dłużej niż 90 dni lub chcący podjąć pracę w Polsce. Wniosek o kartę pobytu należy złożyć w Wydziale cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i to należy zrobić odpowiednio wcześnie, bo czas oczekiwania na decyzję wojewody bywa długi (w zależności od liczby wniosków rozpatrywanych w danym momencie przez wydział spraw cudzoziemców małopolskiego urzędu). Wniosek o zezwolenie na pobyt można składać w Wydziale Spraw Cudzoziemców wchodzący w skład Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W Krakowie jednostką odpowiedzialną za wydawanie zezwoleń na pobyt jest Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców znajduje się na ul Przy Rondzie 6. Informacje na ten temat można znaleźć również na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

Karta pobytu w Małopolsce i Krakowie wydawana jest w kilku przypadkach przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Podstawę do jej uzyskania stanowi posiadanie: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, ochrony międzynarodowej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Okres ważności karty pobytu różni się w zależności od podstawy jej wydania. Karta pobytu tymczasowego wydawana jest maksymalnie na trzy lata. Jeśli zezwolenie na pobyt czasowy jest krótsze i wynosi od 3 m-cy do 3 lat, termin ważności karty również będzie krótszy (identyczny z okresem pobytu, na jaki udzielono zezwolenia). Karta pobytu wydana na podstawie zezwolenia na pobyt stały ważna jest przez 10 lat. Wydanie karty pobytu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Niestety na decyzję urzędu w tej sprawie można czekać znacznie dłużej. W niektórych przypadkach poszczególne wnioski rozpatrywane są średnio przez 8 do 10 miesięcy. Również terminy wizyt wyznaczane przez urząd mogą być odległe o kilka miesięcy. Przyczyną jest nawał wniosków i niedostateczna liczba urzędników w wydziale spraw cudzoziemców skierowanych do ich przetwarzania. Zgodnie z przepisami urząd ma prawo „przeciągnąć” rozpatrywanie wniosku, w razie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, ale o takiej decyzji powinien powiadomić petenta na piśmie – wraz z podaniem przewidzianego terminu wydania dokumentu. Osoby bez ważnej karty pobytu mogą wrócić do kraju pochodzenia, ale nie zostaną ponownie wpuszczone z powrotem do Polski.

Ile kosztuje wydanie karty pobytu? Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi 50 zł. Uiszcza się ją po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy czy też pobyt stały – ale przed wydaniem karty. Jeśli urząd stwierdzi, że wydana karta została zgubiona lub zniszczona z winy jej posiadacza, nałoży wyższą opłatę: 100 zł. Każda kolejna tego typu sytuacja będzie skutkowała jeszcze wyższą opłatą w wysokości 150 zł. Istnieje kilka sytuacji, w których urząd odstępuje od nałożenia opłaty. Dzieje się tak, gdy: karta wydawana jest po raz pierwszy obcokrajowcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, karta wydawana jest po raz pierwszy cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały jako członek najbliższej rodziny repatrianta, w wydanym lub wymienionym dokumencie stwierdzono wady techniczne, karta jest wymieniana z powodu przejęcia przez Polskę lub inne państwo UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową obcokrajowca.

 

Znajdź pomoc i doradcę w uzyskaniu karty pobytu w Krakowie za pośrednictwem BazaDoradców.pl

Poprowadzimy księgowość Twojej Firmy

Mamy wspaniałą ofertę dla osób i firm rozpoczynających biznes.

Zlecasz nam księgowość, więc płacisz zamiast 100 zł tylko 50 zł netto za założenie działalności gospodarczej. Dodatkowo pierwsze dwa miesiące pełnej obsługi księgowej świadczymy Ci za 1 zł miesięcznie. Za dalsza obsługę zapłacisz nam zgodnie z cennikiem, który znajduję się po kliknięciu poniżej.

Z sukcesem zarejestrowaliśmy już ponad 250 firm. Dla wielu z nich świadczymy usługi księgowe- w grupie naszych Klientów są zarówno małe działalności, jak i spółki kapitałowe, zatrudniające powyżej 100 osób. Nie podpisujemy wiecznych kontraktów, tylko umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ale Klienci od nas nie odchodzą, bo lubią z nami pracować i są zadowoleni z jakości świadczonych przez nas usług.

Zobacz cennik

Zaprojektujemy materiały firmowe oraz stronę www

Zakładając firmę potrzebujesz strony internetowej.

Projektujemy oryginalne, atrakcyjne oraz funkcjonalne strony internetowe. Tworzymy zarówno niewielkie, statyczne wizytówki www jak i rozbudowane witryny, oparte o system zarządzania treścią (CMS).
Przygotowujemy projekty ulotek reklamowych, folderów, katalogów i innych materiałów reklamowych. Projektujemy również reklamy prasowe.
Oferujemy także identyfikację korporacyjną - logo, wizytówki, koperty, papier firmowy.

  • NetForms.pl
  • NetForms.pl
  • NetForms.pl

Zobacz realizacje

Wypromujemy Cię w internecie

Następnym krokiem jest zaistnienie w sieci.

Bez reklamy nie pozyskasz przez Internet żadnego Klienta. Chcesz, aby specjaliści od marketingu internetowego zadbali o odwiedzających Twoją witrynę? Nasz partner SEOWAY z pewnością jest liderem w tej branży.

Zobacz więcej

Co zyskujesz? Czas i prawidłowe złożenie wniosku o karte pobytu.

Pomoc w uzyskaniu karty pobytu online Małopolska

Karta pobytu to dokument uprawniający do legalnego przebywania, przemieszczania się po terenie Polski. Choć wiele osób ubiegających się o kartę pobytu nie zdaje sobie z tego sprawy, że taka karta stwarza bardzo duże możliwości ich rozwoju. Karta stałego pobytu w Polsce sprawia, że osoba żyjąca wcześniej poza granicami UE może podróżować po całej strefie Schengen bez konieczności zabierania ze sobą licznych dokumentów i ubiegania się o dodatkowe pozwolenia. Wystarczy mieć ze sobą paszport, zaświadczenie o powodzie wyjazdu i miejscu zamieszkania oraz odpowiednią ilość pieniędzy. Z tego powodu karta pobytu dla cudzoziemca często pozwala na wykonywanie ciekawej i rozwijającej pracy umożliwiającej kontakty osobiste z mieszkańcami innych krajów UE. Warto jednak pamiętać, że karta pobytu musi zyskać ważność, aby umożliwić cudoziemcowi podróże po strefie Schengen. Aby nieco przyspieszyć ten proces, oferujemy specjalistyczną pomoc i doradztwo w uzyskaniu karty pobytu. Dzięki temu spełnienie obowiązujących wymagań i dostarczanie niezbędnych dokumentów przebiega znacznie sprawniej.

 

Od 21 czerwca 2017 r. Ukraińcy mogą wjechać do krajów strefy Schengen, w tym Polski, bez wiz. Czas pobytu jest jednak ograniczony do 90 dni. Przepisy określają również cel podróży: może mieć on charakter turystyczny lub biznesowy, nie dopuszcza się jednak podejmowania pracy. By móc legalnie przebywać na terenie RP powyżej 90 dni, cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie na pobyt, a wraz z nim – kartę pobytu.  

 

Kliknij
i znajdź pomoc w uzyskaniu karty w Krakowie już dzisiaj!